Disclaimer

Al het materiaal op deze website (teksten, beeldmateriaal, ...) blijft eigendom van Brouwerij Haacht en mag in geen geval op negatieve wijze gebruikt worden.

De mogelijkheid tot downloaden van de logo's en packshots op de perspagina's wordt uitsluitend voorbehouden voor gebruik in persartikels of voor publicitaire doeleinden, zoals op evenementen, onder de vorm van affiches, banners, ...

 

Privacy

Wij stellen jouw privacy net zo zeer op prijs als jouw mening, dus zullen we jouw persoonlijke gegevens nooit met iemand delen.

 

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op de website www.brouwerijhaacht.be. Door jouw gegevens door te sturen via de webformulieren, stem je in met het privacybeleid van Brouwerij Haacht. Indien je hiermee niet kan instemmen, verzoeken wij om het formulier te verlaten.

Brouwerij Haacht verzamelt persoonsgegevens met het oog op klantenbeheer en het aanleveren van diensten, zoals het verzenden van nieuwsbrieven.

Alleen Brouwerij Haacht nv (Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek) is verantwoordelijk voor het opslaan, beheren en verwerken van de persoonsgegevens. Ze verbindt er zich toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Iedere betrokkene heeft het recht, in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zijn/haar persoonsgegevens kosteloos te raadplegen en te laten wijzigen of schrappen, en dit op eenvoudig verzoek via deze link.

Om meer informatie over ons privacybeleid te verkrijgen, kan je ons een e-mail sturen via dit adres.

 

Laatste update: maart 2013