Kwaliteit gegarandeerd

Kwaliteit kan je niet kopen …

 

Wil je kwaliteit leveren, dan dient ze als een rode draad doorheen je ganse organisatie te lopen.


 

Interne kwaliteitszorg

Iedere werknemer van onze brouwerij is zich bewust van de kwaliteitsdoelstellingen en handelt hier ook naar. De competentie van onze werknemers wordt ontwikkeld door opleidingsprogramma’s aangepast aan de functie. 

 

Externe kwaliteitsbewaking

Om onze kwaliteitsnormen te behalen dienen ook onze leveranciers te voldoen aan onze kwaliteitseisen. Er is niet alleen een strenge preselectie, ook bestaande leveranciers worden op regelmatige basis geëvalueerd. 

 

Onze aandacht voor kwaliteit krijgt gestalte bij de :

  • begeleiding van onze werknemers
  • selectie van onze leveranciers en partners
  • aankoop van grondstoffen
  • productontwikkeling en –verfijning
  • productie in huis
  • externe productie 
  • nazorg
  • dienstverlening na verkoop
 
Prijzen toegekend door derden zijn een erkenning voor het geleverde werk. Maar we zijn er ons van bewust dat we dagelijks moeten blijven investeren in onze interne kwaliteitszorg en externe kwaliteits- bewaking.